top of page

Samen delen, samen spelen

Het eerste kamp van Kamp Haagse kinderen was in 1980. De gereformeerde kerk (nu PKN) in Hattem organiseerde een themaweek ‘Samen delen, samen spelen’. In deze week zamelden zij geld in. Ze zochten naar een goede besteding van dit geld.

Echt iets willen doen

Dat was het doel van de groep die de themaweek organiseerde. In het thema van ‘Samen delen, samen spelen’ paste juist een echte doe-actie. In Nederland waren er genoeg goede doelen te bedenken. Door een persoonlijk contact van gemeentelid mevrouw de Boer en een kapitein van het Leger des Heils is besloten een kamp te organiseren voor jeugd uit Den Haag. Een doel waarbij niet alleen geld, maar ook persoonlijke inzet van gemeenteleden gevraagd werd. Sinds 1980 organiseerde deze kerk ieder jaar Kamp Haagse Kinderen.

Samenwerking Stichting Jeugdwerk Den Haag

In 2020 is de samenwerking met Stichting Jeugdwerk Den Haag opgestart. De doelen van de stichting komen overeen met het doel van Kamp Haagse Kinderen. Zij zijn in Den Haag doorlopend aan het werk met de kinderen die op het kamp komen. Dit heeft voordelen voor alle partijen. Vanuit Kamp Haagse Kinderen zijn we heel blij met de professionals die vanuit de Stichting Jeugdwerk met ons meegaan op kamp. De eerste gezamenlijke editie was in 2021 en we hopen dat er nog veel zullen volgen!

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar uit de omgeving van Den Haag die, om verschillende redenen, niet op vakantie kunnen.

Team

Het dagelijkse team bestaat uit een beroepskracht en elf ervaren vrijwilligers. Zij zorgen tijdens de kampweek dag en nacht voor de kinderen.

224977750_1956896764462546_8795020841893887808_n.jpg
bottom of page